Aanbod

Gezin en gezondheid

Het gezin hoort de natuurlijke omgeving te zijn voor alle gezinsleden waarbinnen veiligheid en geborgenheid centraal staan, een plek om kwetsbaar je echte zelf te kunnen zijn zonder gevaar op afwijzing, een plek voor het onderhouden van optimale mentale en fysieke gezondheid, voor zelfexpressie en zelfontplooiing, zingeving en groei.

Het is een veilige uitvalsbasis om de rest van de wereld te gaan ontdekken en uit te vinden hoe elk van ons zijn eigen, waardevolle steentje kan bijdragen.

Het gezin hoort steun te vinden in de ruimere gemeenschap om tot deze ideale situatie te kunnen komen. Het huis voor gezin en gezondheid speelt hierin een belangrijke rol, zowel bij het opbouwen van een sterke basis waarin mentale en fysieke gezondheid optimaal behouden kunnen blijven (preventie), als bij het voorzien van extra ondersteuning (diagnostiek en therapie) wanneer problemen de draagkracht van deze basis toch dreigen te overschrijden.

Ons diagnostisch aanbod is momenteel enkel toegespitst op kinderen en hun gezinnen. Volwassenen kunnen bij ons terecht voor therapie en workshops.

Intake

Na de aanmelding, telefonisch of via e-mail, zal het intakegesprek gepland worden. Dit gesprek vindt plaats met de kinderpsychiater en een psychologe en duurt een uur. Tijdens het intakegesprek proberen we de hulpvraag van het gezin zo helder mogelijk te krijgen. Ouders en kind kunnen hierbij verschillende verwachtingen hebben. Het gesprek gaat door in aanwezigheid van het kind en zo goed mogelijk aangepast aan de taal en het ontwikkelingsniveau van het kind.

Op het einde van het intakegesprek zijn er verschillende mogelijkheden:

  • uitgebreide diagnostiek op maat

  • één van onze workshops

  • een therapeutisch traject

  • een combinatie van bovenstaande opties

Diagnostiek

Binnen een diagnostisch traject willen we de leefwereld van het kind en zijn/haar gezin leren kennen. We willen zicht krijgen op talenten, interesses en hobby’s, levensstijl (eet-, bewegings- en slaappatroon), relaties tussen de verschillende gezinsleden, relaties met leeftijdsgenoten, sociaal-emotionele vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden,…

We doen dit aan de hand van:

  •  Gesprekken met ouders en kind (zowel samen als apart)

  • Neuropsychologisch onderzoek (bv. intelligentieonderzoek)

  • Vragenlijsten voor ouders, kind en school

  • Specifiek aanvullend onderzoek afhankelijk van de hulpvraag: logopedisch onderzoek, motorisch onderzoek, emotioneel/belevingsonderzoek, aandachtsonderzoek,…

We koppelen onze bevindingen terug in een evaluatiegesprek waarin we tevens praktische adviezen geven rond aanpak en eventuele therapie.

Het diagnostisch proces is een grote meerwaarde om het kind te leren kennen. We kiezen er bewust voor om enkel trajecten te starten waarbij het volledig psychodiagnostisch onderzoek van bij de start in onze praktijk kan plaatsvinden, zo kunnen we steeds kwaliteitsvolle zorg bieden. Om deze reden kunnen we niet tegemoetkomen aan vragen rond het bevestigen van een diagnose van onderzoeken die elders zijn uitgevoerd.

We willen jullie meegeven dat bij de meeste instanties er een bevestiging van een psychiater nodig is om de gepaste zorg te kunnen krijgen.

Workshops

Alohi

Jouw kind en jou als ouder laten stralen, dat is onze missie!

We helpen kinderen emotioneel groeien & ontspannen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het kinderen enorm verder helpt in hun ontwikkeling, wanneer ze al op jonge leeftijd tips & tricks aangeleerd krijgen die hen helpen emotioneel te groeien & ontspannen. Zo leren ze op tijd rust te nemen en goed voor zichzelf te zorgen. Voor heel hun leven hebben ze dan een rugzakje mee, vol met tips over hoe om te gaan met emoties, lastige gedachten, stress, volle hoofdjes, moeilijk inslapen, jaloezie, onzekerheid, concentratieproblemen, enz.

Meer info over Alohi-lessen bij enso. 

 

Praktisch

Aanmelding

Kinderen en hun gezinnen kunnen een intakegesprek met onze kinderpsychiaters en een therapeut vastleggen via e-mail (info@enso.be). 

Voor we een concrete afspraak kunnen inplannen, vragen we om ons aanmeldingsformulier in te vullen en te zorgen voor een verwijsbriefje van de huisarts of kinderarts op naam van het kind. Onze kinderpsychiaters hebben deze verwijsbrief nodig om terugbetaling van de consultaties te verzekeren. 

Contacteer ons

 

Kosten

Hieronder vind je de tarieven van onze kinderpsychiaters en therapeuten.

Enso foto gezin