gezin & gezondheid

Het gezin hoort de natuurlijke omgeving te zijn voor alle gezinsleden waarbinnen veiligheid en geborgenheid centraal staan, een plek om kwetsbaar je echte zelf te kunnen zijn zonder gevaar op afwijzing, een plek voor het onderhouden van optimale mentale en fysieke gezondheid, voor zelfexpressie en zelfontplooiing, zingeving en groei.

Het is een veilige uitvalsbasis om de rest van de wereld te gaan ontdekken en uit te vinden hoe elk van ons zijn eigen, waardevolle steentje kan bijdragen.

Het gezin hoort steun te vinden in de ruimere gemeenschap om tot deze ideale situatie te kunnen komen. Het huis voor gezin en gezondheid speelt hierin een belangrijke rol, zowel bij het opbouwen van een sterke basis waarin mentale en fysieke gezondheid optimaal behouden kunnen blijven (preventie), als bij het voorzien van extra ondersteuning (diagnostiek en therapie) wanneer problemen de draagkracht van deze basis toch dreigen te overschrijden.

Ons diagnostisch aanbod is momenteel enkel toegespitst op kinderen en hun gezinnen. Volwassenen kunnen bij ons terecht voor therapie en workshops.

Naar aanleiding van het coronavirus hebben de chathulplijnen hun capaciteit en/of openingsuren versterkt. Een overzicht van de hulplijnen vind je hier.