diagnostiek

Binnen een diagnostisch traject willen we de leefwereld van het kind en zijn/haar gezin leren kennen. We willen zicht krijgen op talenten, interesses en hobby’s, levensstijl (eet-, bewegings- en slaappatroon), relaties tussen de verschillende gezinsleden, relaties met leeftijdsgenoten, sociaal-emotionele vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden,…

We doen dit aan de hand van:

  •  Gesprekken met ouders en kind (zowel samen als apart)
  • Neuropsychologisch onderzoek (bv. intelligentieonderzoek)
  • Vragenlijsten voor ouders, kind en school
  • Specifiek aanvullend onderzoek afhankelijk van de hulpvraag: logopedisch onderzoek, motorisch onderzoek, emotioneel/belevingsonderzoek, aandachtsonderzoek,…

We koppelen onze bevindingen terug in een evaluatiegesprek waarin we tevens praktische adviezen geven rond aanpak en eventuele therapie.